Lập Trình Linux

Hướng dẫn cài fluxion trên Linux-Ubuntu-How to install Fluxion on Linux
Lệnh/Command:
sudo apt-get install libpcap-dev libssl-dev
cd ~
wget
tar zxfv cowpatty-4.6.tgz
cd cowpatty-4.6/
make
sudo cp cowpatty /usr/bin
cd ~
Các link fluxion/Links for fluxion:
Bản mới/New edition:

Bản cũ/Old edition:

Nguồn/Source:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Phần Mềm
Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý khách sạn ezCloudhotel – Cấu hình
Lập Trình Linux
How to install Kali Linux on Mac Computers (2017.3)
Giải Trí
Blog Radio 596: Tạm biệt cô gái tháng tư của tôi | Truyện ngắn hay
There are currently no comments.