Lập Trình Linux

Hướng Dẫn Cài Giao Diện Đồ Họa Trên Ubuntu Server 16.04Ubuntu server 16.04 mới vừa ra mắt với nhiều cập nhật mới. Hôm nay Tìm Hiểu Máy Tính sẽ hướng dẫn cho các bạn cài giao diện đồ họa trênUbuntu Server 16.04.

Giao diện đồ họa có nhiều loại như Ubuntu-desktop, Gnome, Lubuntu, KDE, LXDE… và mình sẽ chọn LXDE làm giao diện cài đặt chính.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
Chu Đặng Phú hướng dẫn LÀM QUEN VỚI GIAO DIỆN LINUX MINT – How to use Linux Mint (Part 1)
Lập Trình Linux
Update Bios Asus Motherboard Improve System Stability Windows 10
Máy Tính
Hướng Dẫn Các Bạn Cách Test Hiệu Năng VGA Đồ Hoạ Laptop Cũng Như PC
There are currently no comments.