Lập Trình Linux

Hướng Dẫn Cài SSH Server Trên Ubuntu Server 16.04Video này hướng dẫn cho các bạn các cài đặt SSH Server trên Ubuntu Server 16.04. Phương thức này rất tiện cho các bạn khi kết nối từ xa vào máy Ubuntu.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Phần Mềm
Thủ thuật chiếu hai màn hình riêng biệt sử dụng Presenter View
Máy Tính
Hướng dẫn tắt bàn phím laptop
Giải Trí
Truyền hình VOA 22/5/20: Blogger Bà Đầm Xoè bị bắt
There are currently no comments.