Lập Trình Linux

Hướng dẫn chi tiết từ điển GoldenDict – Từ điển siêu siêu xịn
*******************************
Xin chào mọi người, mình tên là Hùng, một người dốt đặc tiếng Anh.
Trong video này mình xin mạn phép chia sẽ cũng như hướng đẫn từng bước cài đặt và sử dụng phần mềm từ điển GoldenDIct -bộ từ điển xịn nhất thế giới mà mình từng biết- trên Window, cũng như trình bày một vài mẹo nhỏ, fix các lỗi thông dụng, add thêm âm thanh, add thêm google translate vào.
Giọng của mình tương đối nhỏ và khó nghe, video cũng dài lê thê nên chắc các bạn xem sẽ bị chán (chán bỏ moẹ luôn). Vậy nên nếu các bạn lười xem, hoặc có thắc mắc gì cần hỏi khi cài đặt và sử dụng phần mềm này, thì hãy để lại comment bên dưới, lúc nào rảnh mình sẽ giải đáp cho các bạn.
Thank các bạn nhiều!
Trân trọng!

*******************************
*** Links tham khảo ***

* Trang chủ Golden Dict :

* Link download version mới nhất :

*Link website tương tự wiki:

* Link thêm audio :

* Link tải từ điển tiếng việt và các loại từ điển khác:

* Link google translate EN to VI:

*Link google translate VI to EN:

*** Code add voice***

( PowerShell -Command “Add-Type –AssemblyName System.Speech; (New-Object System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer).Speak(‘%GDWORD%’);” )

*** Thêm một chút về hệ điều hành Zorin OS***

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Máy Tính
Thầy Nguyễn Tiến Đạt – Toán 12 – Bấm máy tích phân 2 ẩn
Phần Mềm
Cách tạo hiệu ứng chữ mạ vàng (Gold Text Effect) trong Photoshop | Hướng dẫn học photoshop NEW
Giải Trí
[Đánh Giá] Máy Vặn Vít BOSCH GO 2 "Mạnh Mẽ" Như Nào? Cải Tiến Gì So Với Bosch Go Cũ?