Lập Trình Linux

Hưỡng Dẫn Đưa Jxlinux Lên VPS không Che
SĐT Nhân viên hỗ trợ Vietnix ( Mr Quí ) :037.906.7698
FB Mr Quí :
Trang Chủ Vps :
Thông Tin Liên Hệ Cho Mình :

Zalo : 0946 541 141
Skype : +84 163 791 7310
GMPassGen :
Tool Share :
SQL 2008 :
DATA BASE :
NOTEPAD++ :
WinSCP :
PUTTY :
==============================================================================
Bước 1 Bộ Font i686 – Lệnh cài : yum install libuuid.i68
Bước 2 Thư viện hỗ trợ – Lệnh cài : yum install libstdc++.so.6
Bước 3 chạy 3 cái lệnh này vào centos
yum install libcrypto.so.6
yum install libstdc++.so.6
yum install libuuid.so.1
Bước 4 Mysql – Lệnh cài : yum install mysql
Bước 5 Mysql server – Lệnh cài : yum install mysql-server
Bước 6 Khởi động Mysql – Lệnh Cài : service mysqld start
Bước 7 Tạo User và pass cho Mysql – các bạn tham khảo bước 2 chỗ này nhé . vì mình ko nhớ rõ lắm
Sau đó, bạn cần chạy dòng lệnh sau để cấu hình lần đầu cho MySQL :
+sudo /usr/bin/mysql_secure_installation
Bước 8 Resat lại mysql để làm mới – Lệnh : service mysqld restart
Bước 9 Đăng nhập SQL : sudo mysql -u root -p
Bước 10 Tạo database:
Lệnh : CREATE DATABASE server1;
Bước 11 Chạy lệnh sau
GRANT ALL ON *.* to root@’%’ IDENTIFIED BY ‘P@ssw0rd’;
Chú ý : “@ssw0rd” là pass SQL các bạn đã tạo
chữ P@ssw0rd chính là Password của các bác đó nha
Bước 12 Tiếp theo là mở Port Firewall của CentOS:

iptables -I INPUT -p TCP –dport 5622 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p TCP –dport 5623 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p TCP –dport 5632 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p TCP –dport 6666 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p TCP –dport 3306 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart
oke
=========================
Bonus Lệnh Giải Nén File .tgz
+ tar -xzf tenfile.tgz
lưu ý : khi úp server lên các bạn nên update bằng file nén , để tránh lỗi Font
=====================
cd /home/jxser/gateway
./goddess_y

cd /home/jxser/gateway
./bishop_y

cd /home/jxser/gateway/s3relay
./s3relay_y

cd /home/jxser/server1
./jx_linux_y

Nguồn: https://ftlinuxcourse.com

Xem thêm bài viết khác: https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Tin HOT
Giá Vàng Hôm Nay Ngày 19/3/2020 – Giá Vàng 9999 Tăng Giảm Khó Lường
Tin HOT
TOP 9 vị tướng sở hữu nhiều Trang Phục nhất trong LMHT đếm mỏi tay, đích thị Hội Con Cưng của Riot
Phần Mềm
Các hàm excel thông dụng nhất trong kế toán kiểm toán | SUM AVERAGE COUNT IF AND OR VLOOKUP
There are currently no comments.