Lập Trình Linux

Hướng Dẫn Mở server trên VPS linux
Gamemode Linux:
bitvise ssh client:
cài đặt hocvps: curl -sO && bash install
open port 7777: iptables -I INPUT 1 -p udp –dport 7777 -j ACCEPT
cài chmod: chmod 700 *
cài tài nguyên: yum -y install glibc.i686
yum install libstdc++.so.6
./samp03svr & :để mở sv
nohup ./samp03svr & để treo 24/24

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/tin-tuc-ve-linux

Tin HOT
MOTD Man United Smashed Man City 2-0 Bruno Fernandes made Solskjaer on Fire 🔥 Pundits Reaction HD
Phần Mềm
Chia sẻ tài khoản Rosetta Stone 1 năm (Tự động gia hạn)
Tổng Hợp
Đổi màu nền trong Photoshop – Cách đổi màu nền siêu nhanh | Tự Học Đồ Hoạ