Lập Trình Linux

Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành linux siêu tốc – bài 24 Làm việc với tiến trình
Phần 1: Giới thiệu về hệ điều hành Linux
Bài 1: Giới thiệu khóa học Linux
Bài 2: Giới thiệu lịch sử Linux
Bài 3: Ai sử dụng Linux
Bài 4: Thiết lập môi trường Linux
Bài 5: Đăng nhập vào Linux
Bài 6: Chạy lệnh trên linux và trợ giúp lệnh
Bài 7: Giới thiệu về file system
Bài 8: Các lệnh file system thiết yếu
Bài 9: Đường dẫn tuyệt đối và tương đối
Bài 10: Một vài thủ thuật hữu ích khi gõ lệnh

Phần 2: Làm việc với file
Bài 11: Tạo xóa thư mục, file
Bài 12: Copy, di chuyển, đổi tên file và thư mục
Bài 13: Các lệnh đọc file
Bài 14: Làm việc với trình soạn thảo văn bản vi
Bài 15: Tìm kiếm file trên hệ thống linux
Bài 16: Tạo, xóa người dùng trên linux
Bài 17: Thay đổi người/nhóm sở hữu file
Bài 18: Thay đổi quyền của file bằng chữ
Bài 19: Thay đổi quyền của file bằng số
Bài 20: Dữ liệu vào/ra chuẩn và lỗi
Bài 21: Làm việc với lệnh đường ống (pipes).
Bài 22: Thao tác dữ liệu bằng grep và cut
Bài 23: Bài tập lệnh đường ống grep và cut

Phần 3: Làm việc với hệ thống và mạng
Bài 24: Làm việc với tiến trình
Bài 25: Xem cấu hình hệ thống (cpu, ram, hdd)
Bài 26: Thiết lập cấu hình mạng trên linux
Bài 27: Cài đặt gói tin bằng rpm
Bài 28: Cài đặt gói tin bằng yum
Bài 29: Các câu lệnh troubleshoot mạng cơ bản

Phần 4: Cài đặt và cấu hình các dịch vụ cơ bản
Bài 30: Cài đặt iptables và các luật firewall cơ bản
Bài 31: Tắt SELinux (Security Enhance Linux)
Bài 32: Mô hình cài đặt ứng dụng Web
Bài 33: Cài đặt & cấu hình dịch vụ Web Server (Apache)
Bài 34: Cài đặt & cấu hình Database Server MariaDB
Bài 35: Cài đặt và cấu hình WordPress
Bài 36: Tổng kết khóa học

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
How to kill Process in Linux
Phần Mềm
Tổng hợp các bản KineMaster Full Crack mới nhất 2019
Máy Tính
Hướng Dẫn Xem Camera Hikvision Trên Máy Tính