Giáo Dục

Hướng dẫn sử dụng phần mềm VIOLET – BÀI 21b: LẬP TRÌNH MÔ PHỎNG VẼ TAM GIÁC BIẾT 3 CẠNH
Tìm hiểu thêm về phần mềm ViOLET 1.8 tại

Violet cung cấp cho người sử dụng một công cụ chuyên dụng để tạo ra các mẫu mô phỏng rất sinh động và hấp dẫn. Đó là công cụ Lập trình mô phỏng.
 Giả sử muốn xây dựng đoạn mô phỏng hướng dẫn cách vẽ tam giác ABC khi biết 3 cạnh AB=4cm, AC=3cm và BC=5cm, ta thực hiện các thao tác như sau:
 Đầu tiên, tại trang soạn thảo Violet, ta chọn “Công cụ” rồi chọn mục “Lập trình mô phỏng”. (Cửa số lập trình mô phỏng hiện ra) Sau đó chọn tiếp nút “Tiếp tục” để khai báo hàm và các đối tượng sẽ được sử dụng trong đoạn mô phỏng. (cửa sổ khai báo hiện ra)
 Mục Thư viện nguồn: chọn nút “…” tìm đến file Mathtool.vs theo đường dẫn: C:Program FilesPlatin ViOLETLecturevpScriptCommon
 Mục Các đối tượng: khai báo các đối tượng cơ bản đã sử dụng ở đây là bút chì, thước kẻ, compa nên ta chọn nút “…”, chọn nút “Up one lever”, chọn thư mục “Template” và chọn file tương ứng .
 Sau khi khai báo xong, ta chọn nút “Quay lại” và viết chương trình mô phỏng mở đầu bằng “funtion main”, kết thúc bằng “end” (gõ: function main rồi nhấn enter 2 lần rồi gõ: end rồi di chuyển con trỏ đến dòng giữa) và ở giữa là các câu lệnh của chương trình.
 Ta sẽ dùng lệnh “set_paper” để tạo một trang giấy chính với độ dày của nét vẽ trên trang giấy = 3. (gõ: set_paper Chinh,3 rồi nhấn enter) Trên trang giấy chính ta dùng lệnh “create_line”, “appear” và “note_edge” để mô phỏng cách vẽ cạnh đầu tiên của tam giác. (gõ: create_line 6,7,10,7 rồi nhấn enter rồi gõ appear Point,6,7,A,below rồi nhấn enter rồi gõ appear Point,10,7,B,below rồi nhấn enter rồi gõ note_edge -1,value,B,A rồi nhấn enter 2 lần)
 Đến đây, ta có thể chọn nút “Đồng ý” để xem kết quả. Nếu đã vừa ý ta click đúp vào một đối tượng bất kỳ để tiếp tục viết chương trình.
 Sau khi đã có cạnh đầu tiên của tam giác, ta tạo thêm một trang giấy nháp với độ dày của nét trên trang giấy là 1 (gõ: set_paper Nhap rồi nhấn enter). Trên trang giấy nháp này ta sẽ dùng lệnh “creat_arc” để mô phỏng cách vẽ 2 cung tròn tâm là A, B và bán kính lần lượt là 3cm và 5 cm. (gõ: create_arc 6,7,3,60,120 rồi nhấn enter rồi gõ: create_arc 10,7,5,120,150 rồi nhấn enter 2 lần)
 Để kiểm tra kết quả, ta chọn nút “Đồng ý”. Và để tiếp tục viết chương trình ta lại click đúp vào một đối tượng bất kỳ.
 Bây giờ ta sẽ cho xuất hiện điểm C là giao điểm của hai cung vừa vẽ trên trang giấy chính. (gõ set_paper Chinh,3 rồi nhấn enter rồi gõ: appear Point,6,4,C,above rồi nhấn enter)
 Tiếp theo ta nối điểm C với điểm A (gõ create_line 6,7,6,4 rồi nhấn enter rồi gõ note_edge -1,value,A,C rồi gõ create_line 10,7,6,4 rồi nhấn enter rồi gõ note_edge -1,value,B,C rồi nhấn enter 2 lần)
 Sau đó ta sẽ dùng lệnh “erase” để xóa vết của hai cung vừa vẽ tức là xóa trang nháp. (gõ: erase Nhap)
 Cuối cùng, chọn “Đồng ý” để hoàn tất và trên trang soạn thảo ta sẽ thấy đoạn mô phỏng cách vẽ tam giác khi biết ba cạnh.
 Ta cũng có thể chia đoạn mô phỏng thành các bước nhỏ để tiện cho việc hướng dẫn học sinh. Để làm như vậy, ta click đúp vào một đối tượng bất kỳ của đoạn mô phỏng và nhập thêm lệnh “wait_click” vào cuối mỗi bước.
Như vậy, khi hướng dẫn học sinh, giáo viên cần click nút “Next” để chuyển sang các bước sau (click nút “Đồng ý” rồi click nút “Đồng ý” rồi click nút Ống nhòm và xem đoạn mô phỏng)

Xem các video khác trên kênh Thư viện ViOLET:
1. Giới thiệu tổng quan về Phần mềm ViOLET:
2. Danh sách các video hướng dẫn sử dụng phần mềm ViOLET:
3. Danh sách các video hướng dẫn sử dụng thư viên trực tuyến violet.vn:
4. Danh sách các video hướng dẫn tạo trang riêng trên thư viện Violet.vn
5. Video phóng sự về phần mềm ViOLET:

Nguồn: https://ftlinuxcourse.com

Xem thêm bài viết khác: https://ftlinuxcourse.com/giao-duc

Lập Trình Linux
How to Clear RAM Memory Cache, Buffer and Swap Space on Linux(Linux OS ONLY)
Tin HOT
Quang Hải khiến cả Đông Nam Á hoảng sợ chỉ trong 13 phút chơi bóng! | NEXT SPORTS
Tin HOT
Việt Nam 265 ca ICó tiếp tục cách ly xã hội sau 15.4? I Bản tin về virus corona ngày 13.4.2020
  • Cho mình hỏi muốn tạo nút trên bài giảng thuv phải làm như thế nào vậy?


  • ad ơi có thể giúp tôi viết lệnh đo chiều dài và chiều rộng của 1 hình chữ nhật được không? cảm ơn ad nhiều!


  • Cảm ơn Công ty Bạch Kim!


  • ad có bài giảng song dừng thiết kê bởi phân mêm violet k ạ


  • muốn vẽ tam giác mà các cạnh có số đo ta tự nhập vào thì làm thế nao?