Lập Trình Linux

Hướng dẫn tạo máy chủ KMS Server Linux kích hoạt Windows, Office – Văn Long Blog
KMS là phương pháp kích hoạt bản quyền an toàn nhất và được Microsoft cho phép sử dụng, trong bài này mình sẽ hướng dẫn các kỹ thuật viên tự cấu hình máy chủ KMS cho riêng mình để dễ dàng quản lý, sử dụng cho nhiều mục đích.
Đây chỉ là video hướng dẫn, đọc bài viết tại để có thêm chi tiết

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Công Nghệ
Hướng dẫn lọc bạn bè không tương tác trên Facebook bằng điện thoại
Lập Trình Linux
How to Install Kali Linux 2016.2 on VirtualBox with Hacking Tools
Máy Tính
Mẹo CÂN BẰNG phương trình hoá học bằng máy tính bỏ túi CASIO, VINACAL. Có máy tính là cân bằng được
There are currently no comments.