Lập Trình Linux

Intro to Linux LPI LPIC-2: Exam 201
Not a subscriber? Try us free for a week:

LPIC-2 is a certification from the Linux Professional Institute that requires individuals to pass two exams. This course prepares learners for the first exam, Exam 201.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
Dự báo thời tiết ngày 10 tháng 4 năm 2020 | Dự báo thời tiết ngày mai và 3 ngày tới mới nhất TT24h
Lập Trình Linux
Chu Đặng Phú CHIA SẺ BỘ THEME ĐẸP CHO NGÀY TẾT (WINDOWS 7 ONLY)
Tin HOT
Corona #9 : 41,000 người nhiễm | Số người chết tăng kỉ lục | 30 người Việt từ Vũ Hán về !