Lập Trình Linux

Kali Linux – Tạo USB boot
Hướng dẫn tạo USB Boot cho các distro của Linux và đặc biệt là Kali Linux.

Link download Kali Linux :
Link download tool for USB Boot :
~Contact me : tinofcyber@gmail.com

tinofcyber(cyber tin) chính thức sát nhập takisi – các bài đăng mang nhãn tinofcyber do takisi trực tiếp quản lý.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Máy Tính
Bài 9 – Ghép – nối nhiều video thành 1 Video – Hay 1 đoạn phim (ProShow Producer)
Game
TOP 9 Game Mobile – MMORPG HAY và ĐẸP NHẤT 2020! TTVG#17
Máy Tính
Cờ tướng phản cung mã Hồ Vinh Hoa chuyên tập – Phần 1