Lập Trình Linux

Keras Installation On LINUX 2019
hi guys.

I am giving the list of Packages to download.

1.pip install numpy scipy
2.pip install scikit-learn
3.pip install pillow
4.pip install h5py
5.pip install tensorflow
6.pip install keras
7.pip install tensorflow-gpu

Install those packages well ,if you have any doubts feel free to contac me through my mail id or comment below.

mail id : manasajagannadan1@gmail.com

thank you.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Lập Trình Linux
How to update or add Kali Linux Sources
Công Nghệ
Nguyên nhân hỏng lốc điều hoà ô tô, phân biệt lốc điều hòa cơ lốc điện
Phần Mềm
Cách chuyển Word sang PDF, chuyển từ file Word sang PDF không lỗi font
There are currently no comments.