Lập Trình Linux

[KTMTVHDH] 01 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu Trên Máy Ảo VMware
Author: The Faculty Of Library And Information Sciences
Date: 17/06/2018
Object: Computer Architecture And Operating System
Instruction: Install Unbuntu Os Using VMware

Note: Materials and software are used in the clip are for educational purposes only.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Công Nghệ
Tặng acc cổ,CHECK ACC CỔ Facebook bằng GMAIL KHÔNG CẦN LỌC MAIL, ĐƠN GIẢN, Tặng Mail
Game
Blade & Soul NA Midnight Skypetal Plains Water Guide
Tin HOT
Giá xăng dầu hôm nay ngày 15 tháng 2 năm 2020 || giá xăng ngày 15/2
  • KẾT nối mạng máy thật rất nhanh nhung máy ảo rất chậm , ping 40 và mạng kém , có cách nào khắc phục k a