Lập Trình Linux

[KTMTVHDH] 01 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu Trên Máy Ảo VMware
Author: The Faculty Of Library And Information Sciences
Date: 17/06/2018
Object: Computer Architecture And Operating System
Instruction: Install Unbuntu Os Using VMware

Note: Materials and software are used in the clip are for educational purposes only.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Phần Mềm
Những phần mềm giả lập Android tốt nhất dành cho Windows – Minhvu.vn
Lập Trình Linux
Phần 1 Sử dụng linux trên điện thoại – Hệ điều hành dành cho Hacker
Lập Trình Linux
Làm sao để xem phim 18+ trên điện thoại "an toàn"?
  • KẾT nối mạng máy thật rất nhanh nhung máy ảo rất chậm , ping 40 và mạng kém , có cách nào khắc phục k a