Lập Trình Linux

[KTMTVHDH] 01 Hướng Dẫn Cài Đặt Ubuntu Trên Máy Ảo VMware
Author: The Faculty Of Library And Information Sciences
Date: 17/06/2018
Object: Computer Architecture And Operating System
Instruction: Install Unbuntu Os Using VMware

Note: Materials and software are used in the clip are for educational purposes only.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Lập Trình Linux
How To Install Xfce4 & MATE Desktop Environments On Kali Linux
Lập Trình Linux
Cài hệ điều hành cho Raspberry Pi trên Window, Linux và MacOS
Hướng Dẫn Cài Đặt
Cài đặt Bitrix24 trên Window, Linux, CentOS, Máy ảo VMWARE
  • KẾT nối mạng máy thật rất nhanh nhung máy ảo rất chậm , ping 40 và mạng kém , có cách nào khắc phục k a