Lập Trình Linux

LAB 02 – CÁC LỖ HỔNG BẢO MẬT TRONG HỆ THỐNG
Dò quét và phân tích các nguy cơ an ninh có thể có của các hệ thống trên, tìm cách
khai thác các lỗ hổng này, từ đó tìm ra điểm yếu của hệ thống và đề xuất các giải
pháp thay thế, phòng chống, khắc phục hậu quả.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tổng Hợp
HARD RESET Nokia 2, 3, 5, 6 (2017)
Phần Mềm
Hướng dẫn cách thiết lập bảng chấm công tính lương
Lập Trình Linux
Giới thiệu khóa học lập trình NodeJS Level 1
There are currently no comments.