Lập Trình Linux

[LAB 8] – Cấu hình NGINX – DRUPAL – MYSQL server trên Linux (CentOS 6.5)
=== Web server ===
== NGINX ==
Step 1: Download and install the epel-release package which help us to download the NGINX packages (19:17).
Step 2: Download and install the NGINX packages (19:48).
Step 3: Configure the firewall for NGINX port (20:35).
Step 4: Start the NGINX service to test the operation. Attention the note (22:00).
Step 5: Update the mirrors of yum services to download the PHP55 packages (25:56).
Step 6: Download and install MYSQL55 (31:07).
Step 7: Modify the php.ini (35:02).
Step 8: Modify the main configuration files of NGINX service (37:31 and 43.08).
Step 9: Modify the www.conf file of php-fpm feature (49:28).
Step 10: Restart the NGINX service.

== DRUPAL + MYSQL ==
Step 1: Download and install drupal package (Version 7.x) (50:30).
Step 2: Move all the content of drupal package to the web directory of NGINX service (54:15).
Step 3: Start the MYSQL service.
Step 4: Create the database for DRUPAL service (57:47).
Step 5: Set permission for mysql.sock (1:00:15).
Step 6: Set permission and owner for the settings files of php in drupal source code (1:01:15).
Step 7: Restart the services: NGINX, MYSQL,PHP-FPM

=== TEST ===
Step 1: Go to the Drupal website interface (1:04:57).
Step 2: Configure the Drupal service.
Step 3: Create the users to test.

This is the end of the LAB, thanks for watching. LIKE and SUBSCRIBE to get more videos. ^^

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
Việt Nam ghi nhận ca thứ 30 nhiễm Covid-19 ở Huế | VTC Now
Công Nghệ
Đánh giá máy lọc không khí Xiaomi Mi Air Purifier 3H: chạy êm, lọc bụi rất hiệu quả, giá mềm
Tin HOT
Toàn cảnh phòng chống dịch COVID-19 ngày 11/3/2020 | VTV24
 • chào bạn, bạn có thể làm video hướng dẫn về mail zimbra được không 😀


 • Chào Sharelinux.vn
  mình đang bị lỗi sau khi cấu hình Drupal.

  Error PHP extensions Disabled
  Drupal requires you to enable the PHP extensions in the following list (see the system requirements page for more information):
  •dom
  •SimpleXML
  •xml
  bạn xem giúp mình với.
  Cảm ơn bạn nhiều.


 • anh oi e start nginx thì bị như thế này Redirecting to /bin/systemctl start nginx.service mong anh giup đỡ


 • Mình câu hình mọi việc rất tốt đẹp.
  Nhưng khi TEST, tại bước đầu tiên thì bị lỗi "Access denied".
  -> Bạn có thể giúp mình lỗi này được không?

  p/s: Khi mở web để thiết lập Drupal đấy ạ.


 • Minh cấu hình như hướng dẫn của bạn. không báo lỗi gì cả. nhưng khi dùng trình duyệt để đăng nhập vào drupal thì trang drupal k hiện ra. n chỉ hiện ra tệp tin như thế này thôi bạn giúp mình với:
  <?php

  /**
  * @file
  * The PHP page that serves all page requests on a Drupal installation.
  *
  * The routines here dispatch control to the appropriate handler, which then
  * prints the appropriate page.
  *
  * All Drupal code is released under the GNU General Public License.
  * See COPYRIGHT.txt and LICENSE.txt.
  */

  /**
  * Root directory of Drupal installation.
  */
  define('DRUPAL_ROOT', getcwd());

  require_once DRUPAL_ROOT . '/includes/bootstrap.inc';
  drupal_bootstrap(DRUPAL_BOOTSTRAP_FULL);
  menu_execute_active_handler();


 • Bài lab rất chất lượng. cám ơn bạn rất nhiều. hy vọng bạn sớm cho ra video tiếp theo.