Lập Trình Linux

Lập trình Golang – 02 Khai báo biến | Variables
► Đăng ký kênh để nhận các video mới nhất:

————–Thông tin liên hệ—————-
► Facebook:
► Email: code4func@gmail.com

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Công Nghệ
Lọc và liên kết dữ liệu giữa các sheet trong Excel
Lập Trình Linux
Where is cybercrime really coming from? | Caleb Barlow
Máy Tính
Laptop siêu mỏng Ram 4GB SSD 64GB giải trí văn phòng học tập
 • Như Vầy @@ anh ở Nam Định à anh giai :)))


 • Có nhiều cách khai báo biến như vậy, thì mình nên dùng cách nào thì tốt và chuyên nghiệp hơn.


 • package main

  import ("fmt")

  func egg(x float32, y float32) float32 {
  return x + y
  }

  func main() {
  num1,num2 := 4.5,5.5
  fmt.Println(egg(num1, num2));
  }

  Cho mình hỏi chút là, vì sao khi in ra lại báo lỗi a?