Lập Trình Linux

Read Article
Lập Trình Linux
Lập Trình Linux

Lập trình vi điều khiển-Phần 5-Thực hành bài lập trình đèn chớp tắt với Arduino- Blink testing


Video này minh họa cho phần 4. Video này nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về lập trình vi điều khiển trên Arduino. Những phần nâng cao sẽ được thực hiện ở các phần tiếp theo. Hiện nay mình có mở shop để bán các mạch Arduino và các...