Lập Trình Linux

Read Article
Lập Trình Linux
Lập Trình Linux

Tự học Linux – LPI 1 [Part 2/4] – Quản trị user và group, phân quyền trên linux, trình soạn thảo vi


Mục đích mình tạo những video này là để chia sẽ những kiến thức về Linux cho các bạn có hứng thú với system, đồng thời mong nhận được những nhận xét của các bạn về nội dung mà mình đã chia sẽ để chúng ta cùng nhau học tập, cùng...