Lập Trình Linux

Lesson 2: Giới thiệu các công cụ kiểm thử bảo mật trên Kali Linux (Phần 1)
giới thiệu tổng quan về các công cụ trên kali linux, các công cụ về thu thập thông tin, hack mật khẩu, hack wifi, khai thác và xâm nhập lỗ hổng bảo mật..v..v..
Phần mô tả các phương pháp pentests:
—————————
Security testing methodologies:
Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM)
Information Systems Security Assenssment Framework (ISSAF)
Open Web Application Security Project (OWASP)
Web Application Security Consortium Threat Classification (WASC-TC)
Penetration Testing Execition Standad (PTES)
—————————
General Penetration testing framework:
Target scoping
Information gathering
Target discovery
Enumerating target
Vulnerability mapping
Privilege escalation
Maintaing access
Documentation and reporting

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
TOP 8 Boy One Champ nổi tiếng nhất LMHT thế giới mà fan Việt Nam ai cũng biết: Yassuo, Gripex…
Lập Trình Linux
How to Use Unix Cat Command
Tin HOT
Thiếu Nhi Hát Về Bác Hồ – Đêm Qua Em Mơ Gặp Bác Hồ – Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn Hay Nhất