Lập Trình Linux

Linux embedded Unit 9 Hello world kernel module
Đây là bài học đầu tiên về device driver của Linux. Trong bài này chúng ta sẽ học cách cài đặt môi trường, cách viết một kernel module ở mức độ đơn giản nhất.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
Phan Quý Hoàng Lâm (1984 – 2020) cùng Bình Định vô địch U21 Quốc gia 2005 | BLV Quang Huy
Lập Trình Linux
Zlib-1.2.9 error solve in kali with terminal
Máy Tính
Hướng dẫn cách chơi Free Fire trên PC