Lập Trình Linux

Linux – How to change timezone
This is a quick video on “How to change timezone in linux”.

Timezone is displayed using /etc/localtime file.

1) If we remove the file timezone becomes UTC.
2) To change timezone to custom use any of the files under /usr/share/zoneinfo and softlink it to /etc/localtime

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
How to see WhatsApp Messages of others | Kali Linux 2019
Tin HOT
Phùng Ngọc Huy Đa,u Kh,ổ Nói Lý Do Không Thể Về Với Mai Phương
Phim
Phim Hài Châu Tinh Trì Mới Nhất 2020 | Full HD | Phim Hài Châu Tinh Trì Hay Nhất – Quan Xẩm Lốc Cốc