Công Nghệ

Lọc Ra Danh Sách Tên Sheet Trong Excel – Excel Sheets Name List
Chia sẻ cách Lọc Danh Sách Tên Sheet Trong Excel Nhanh Nhất

Code tham khảo:

Sub Danhsach_TenSheet()
Dim xWs As Worksheet
On Error Resume Next
Application.DisplayAlerts = False
xTitleId = “Ivan”
Application.Sheets(xTitleId).Delete
Application.Sheets.Add Application.Sheets(1)
Set xWs = Application.ActiveSheet
xWs.Name = xTitleId
For i = 2 To Application.Sheets.Count
xWs.Range(“A” & i) = Application.Sheets(i).Name
Next
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Đăng Ký Xem Thêm Tại:
Cảm ơn các bạn đã đón xem.
Đăng ký kênh để theo dõi Video mới nhất:
Facebook:
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm, chúc bạn nhiều sức khỏe vạn niềm vui!
Thân ái,
IVAN

Nguồn: https://ftlinuxcourse.com

Xem thêm bài viết khác: https://ftlinuxcourse.com/cong-nghe

Lập Trình Linux
Cách cài Dual Boot Win 10 và Kali Linux
Lập Trình Linux
Basic Linux commands in தமிழ்
Lập Trình Linux
Installing GCC on Windows 10 in 2019 Made Easy
There are currently no comments.