Lập Trình Linux

Making a Kali Linux Live USB Drive
username = root and password = toor
Our favorite way, and the fastest method, for getting up and running with Kali Linux is to run it “live” from a USB drive

Help me make a dream of 100,000 Subscribe at

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Lập Trình Linux
2 UMICH Python căn bản – Biến, biểu thức, chương trình đầu tiên
Lập Trình Linux
Kali linux – Install wifi driver for Broadcom chipsets
Tin HOT
Phong tỏa chung cư Hòa Bình vì bệnh nhân 48: “Có gì đâu mà phải sợ“