Lập Trình Linux

Making a Kali Linux Live USB Drive
username = root and password = toor
Our favorite way, and the fastest method, for getting up and running with Kali Linux is to run it “live” from a USB drive

Help me make a dream of 100,000 Subscribe at

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Lập Trình Linux
Hướng dẫn cài đặt song song Windows 8 – 8 1 với Windows 7
Tin HOT
Tin tức dịch bệnh corona ( Covid-19 ) trưa 27/3 Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán
Download
Học VPS 3: Cài tất Cả ứng Dụng Phần Mềm Với 1 Click Chuột |vps Windows