Lập Trình Linux

MEGAsync client for Linux Desktops
MEGAsync client for Linux Desktops – Ubuntu 14.10

MEGAsync is an installable application that synchronizes folders between your computer and your MEGA cloud drive. All files and subfolders will be replicated both ways. Changes that you make on one side will appear on the other side in near real time (within the limits of link/system latency and file transfer times).

MEGAsync for Linux is written in Qt, is available for Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSuse 32 and 64 bit

Mega, Ltd. (stylized in uppercase as MEGA) is a cloud storage and file hosting service.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Công Nghệ
Phim Bộ Mới Tình Cảm Hài Hước TVB Đài Loan Trung Quốc Hay Nhất : SUI GIA – Tập 76
Công Nghệ
Vì sao Iphone 6 Plus hay bị hư cảm ứng? Các loại lỗi màn hình: đơ/ loạn/ liệt/nhảy cảm ứng
Lập Trình Linux
Ubuntu 14.04 – Cài đặt các phần mềm của Windows cho Ubuntu bằng Wine