Lập Trình Linux

Mô phỏng tấn công mạng LAN: Hack hệ thống máy chủ
Video mô phỏng tấn công mạng LAN: Hack hệ thống máy chủ sử dụng trên hệ điều hành Kali Linux.
Các phân tấn công:
1. Sử dụng Aircrack-ng để bẻ khoá mật khẩu.
2. Sử dụng Nmap để quét, thăm dò hệ thống mạng.
3. Sử dụng Metasploit để khai thác lỗ hổng của hệ thống máy chủ.

Các bài nhạc đã sử dụng:
Two Steps From Hell – Victory:
RAP BEAT – JAZZ BOOM BAP – [HIP HOP INSTRUMENTAL]:
Bản quyền thuộc về:
Phan Trung Tính:
Trần Mạnh Hà:
Phạm Văn Đạt:
Phan Lê Quốc Bảo:
Trường Đại Học Đà Lạt – Khoa Công Nghệ Thông Tin:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
Bill Gates: The next outbreak? We’re not ready
Giải Trí
[ Tập 2 ] Chuyến du lịch nửa tỉ tới thiên đường hạ giới Maldives cùng Vũ Khắc Tiệp – Phần 1
Phần Mềm
Cài đặt các ứng dụng văn phòng giải trí cơ bản tại vinh
There are currently no comments.