Lập Trình Linux

[Oracle Database] – Phần 1: Hướng dẫn cài đặt HDH Linux Oracle Enterprise | Học lập trình
Ngành Lập Trình Trung Tâm Tin Học:
Nội dung:
-Hướng dẫn cài đặt Hệ điều hành Linux Oracle Enterprise trên máy ảo.
-Tạo group và User đễ chuẩn bị cài đặt Oracle databse.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Lập Trình Linux
Hỏi đáp 79: Chơi game trên Linux
Lập Trình Linux
Certificação Linux LPI – Tudo o que você quer saber
Máy Tính
Đánh giá chi tiết Asus All in one V222UAK PC của tương lai
There are currently no comments.