Lập Trình Linux

ORACLE: Script tự động startup database trên Linux
Các bước bao gồm: 1. Sửa file /etc/oratab 2. Tạo script trong /etc/init.d/ 3. Phân quyền 4. Chạy thử 5. Add script vào service của Linux 6. Giải thích lệnh …

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
How to install MySql on Linux
Tin HOT
12 địa phương ở nhóm nguy cơ cao tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ | VTV24
Tổng Hợp
Hướng dẫn cài Picsart pro full crack 2020 | Picsart Full crack Updated
There are currently no comments.