Lập Trình Linux

python pip install setup.py error: command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
python pip install setup.py error: command ‘x86_64-linux-gnu-gcc’ failed with exit status 1
sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get install python3-dev
Python Tutorials :
Please Like this Page to get Latest Python, Machine Learning and Artificial intelligence Tutorials

If you enjoy these videos and would like to support my channel, I would greatly appreciate any assistance.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Khóa Học
Trở nên cool ngầu nhờ dùng command line – Học cách dùng command line cơ bản
Download
Chơi GTA 5 mới nhất trên điện thoại không cần giả lập
Hướng Dẫn Cài Đặt
Cấu hình pfsense sau khi cài đặt xong | Phần 3