Lập Trình Linux

python pip install setup.py error: command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
python pip install setup.py error: command ‘x86_64-linux-gnu-gcc’ failed with exit status 1
sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get install python3-dev
Python Tutorials :
Please Like this Page to get Latest Python, Machine Learning and Artificial intelligence Tutorials

If you enjoy these videos and would like to support my channel, I would greatly appreciate any assistance.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Phim
TẬN THẾ 2 | Phim Viễn Tưởng Hay Nhất 2020 | Phim Mới 2020
Giáo Dục
Sách bài tập tiếng Anh lớp 9-Unit 2: City life ||Hướng dẫn trọn bộ sách mềm
Tổng Hợp
Hỏa Long Án | Lê Minh, Đường Yên, Vương Bảo Cường | Phim Hành Động Võ Thuật HongKong