Lập Trình Linux

python /usr/bin/ld: cannot find -lz
Running setup.py install for lxml
/usr/bin/ld: cannot find -lz
collect2: error: ld returned 1 exit status
error: command ‘x86_64-linux-gnu-gcc’ failed with exit status 1
pip install lxml

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Phần Mềm
Mẹo TRA TỪ ĐIỂN Hiệu Quả Để Học Tốt Tiếng Anh Cùng Khánh Vy OFFICIAL
Công Nghệ
Máy lọc nước điện giải Excel MX33. Date 2015 mới trên 96%. Hàng nội địa Nhật
Lập Trình Linux
Hướng dẫn tạo máy ảo trên win xp, win 7, win 8 từ A đến Z