Lập Trình Linux

Rename and Delete Files and Directories in Linux | Linux Tutorial #8
In this video tutorial you will learn the usage of mv command and rm command. mv command is used for renaming and moving files and directories and rm command is used for deleting files and directories. You will learn how to rename folder in kali linux, deleting file linux

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
Tham quan căn nhà hơn 5 tỷ Thuỷ Tiên mua tặng mẹ ở quê Rạch Giá Kiên Giang (LIFE STYLE)
Phần Mềm
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Sketchup vẽ mô hình 3D, phần 1 (Vietnamese)
Tin HOT
รีวิวเกมในตำนานกลับมาเปิดใหม่ MU Online (รีวิวเหยียบล้าน)