Lập Trình Linux

silent video: how to install easy_install on python 3.2.3 (linux mint 13)
sudo curl -O

sudo python3.2 distribute_setup.py

now, let’s test it:
sudo easy_install-3.2 mechanize

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Lập Trình Linux
How to enable and run Linux (Ubuntu) directly from Windows Subsystem
Lập Trình Linux
Phần mềm giả lập cài máy ảo windows bằng VMware
Giáo Dục
KHOÁ HỌC REVIT MEP Ở TPHCM | HỌC REVIT MEP TẠI GÒ VẤP | KHOÁ HỌC REVIT MEP CƠ BẢN
There are currently no comments.