Lập Trình Linux

[Solved] python pyenv – zlib not available error mac
user:~ user$ pyenv install 3.7.3

python-build: use openssl@1.1 from homebrew

python-build: use readline from homebrew

Downloading Python-3.7.3.tar.xz…

Installing Python-3.7.3…
python-build: use readline from homebrew

BUILD FAILED OS X 10.14.4 using python-build 20180424

Error in Terminal:

import pip._internal
zipimport.ZipImportError: can’t decompress data; zlib not available
make: *** install Error 1

******************************************

SOLUTION:

CFLAGS=”-I$(xcrun –show-sdk-path)/usr/include” pyenv install 3.7.3

******************************************

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Công Nghệ
[Simple Facebook]-Hướng dẫn lọc tệp khách hàng tiềm năng #atpsoftware
Lập Trình Linux
Cách phát hiện mã độc #Malware #Virus đào #Bitcoin và hướng khắc phục.
Game
[Topgame] Top Game PC Miễn Phí Mới Nhất Đáng Trải Nghiệm 2019