Lập Trình Linux

Sử dụng youtube-dl dowload video giống như IDM trên ubuntu? How to using youtube-dl dowload videos?
Cũng như những videos khác. Video này mình giới thiệu về #youtube-dl. Một opensource rất tốt trên Ubuntu dùng để download video trên youtube, vimeo, …

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
How To Install Mate Desktop in Kali Linux
Lập Trình Linux
Các lệnh thao tác với file trên Ubuntu
Phần Mềm
Cài đặt phần mềm nghe lén điện thoại Sony
There are currently no comments.