Lập Trình Linux

Tạo USB Boot để cài Win , Linux bằng file iso Part2
– Cài Win 32bit, 64bit Legacy/EFI với iso
– Cài Linux 64bit EFI với iso

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Phần Mềm
[Phần mềm quản lý kho WPF – MVVM] – Bài 2: Cài đặt Material Design | HowKteam
Tổng Hợp
Phim Hay | Tiên Kiếm Kỳ Hiệp – Tập 01 | Full HD | iPhim
Lập Trình Linux
Learning Linux Basics – It's Not Hard
There are currently no comments.