Lập Trình Linux

Tạo web sever trên Google Cloud – Cấu hình SSH VPS Google – Đạt Nguyễn TV
Chào mừng các bạn đến với Chanel của Đạt Nguyễn
kênh chia sẽ cảm âm sáo trúc, karaoke

FB:
cảm ơn các bạn !
_________________________________
Đổi pass mặc đinh: sudo passwd root
_____________________________________

Tạo Swap để chuẩn bị cài đặt HocVPS script

swapon -s – Kiểm tra xem hệ thống đã có swap chưa
df -h – Kiểm tra dung lượng trống

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=1024k
Lệnh trên sẽ tạo swap có dung lượng 1Gb. Bạn có thể thay count=1024k

mkswap /swapfile – Tạo phân vùng swap

swapon /swapfile – Kích hoạt swap

Swappiness là mức độ ưu tiên sử dụng swap, khi lượng RAM còn lại bằng giá trị của swappiness (tính theo tỷ lệ phần trăm)
thì swap sẽ được sử dụng. Swappiness có giá trị trong khoảng 0 – 100.

Kiểm tra mức độ sử dụng file swap của hệ thống bằng cách chạy dòng lệnh sau
cat /proc/sys/vm/swappiness

Chỉnh thông số swappiness bằng cách dùng lệnh sysctl
sysctl vm.swappiness=10
_____________________________________

CÀI ĐẶT WEBSEVER

yum -y install wget && wget && bash install

Nguồn: https://ftlinuxcourse.com

Xem thêm bài viết khác: https://ftlinuxcourse.com/lap-trinh-linux

Lập Trình Linux
Hack Anything with Android – Install Kali Linux for Android Without Root | Ethical Hacking
Lập Trình Linux
Russell Burdt: Build and deploy a Python bokeh application on a Linux server | PyData Miami 2019
Máy Tính
Top 5 chiếc Laptop chuyên đồ họa kỹ thuật tốt nhất tại Thế Giới Di Động