Lập Trình Linux

Theano 2 安装 (神经网络 教学教程tutorial)
安装要求:

在 MacOS 和 Linux 上安装 theano 都很简单,只需要用 pip 安装所需的模块,再安装 pip install theano就好了.在 Windows 上安装 theano 可能会有点纠结,你可以参考这个网站进行安装:

播放列表:

我创建的学习网站:
微博更新: 莫烦python
QQ 机器学习讨论群: 531670665

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
► Fuerza Bruta Redes wifi WPA | WPA2 Fácil | Kali Linux | HEL
Tin HOT
Thời điểm bùng phát dịch lần 2 tại Mỹ? | Cập nhật tình hình dịch COVID-19 TRƯA ngày 22 tháng 4/2020
Máy Tính
Khui hộp pin dự phòng khổng lồ sạc được cho Macbook: HyperJuice Airline Safe 27.000mAh
There are currently no comments.