Lập Trình Linux

Theano 2 安装 (神经网络 教学教程tutorial)
安装要求:

在 MacOS 和 Linux 上安装 theano 都很简单,只需要用 pip 安装所需的模块,再安装 pip install theano就好了.在 Windows 上安装 theano 可能会有点纠结,你可以参考这个网站进行安装:

播放列表:

我创建的学习网站:
微博更新: 莫烦python
QQ 机器学习讨论群: 531670665

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Công Nghệ
Cách sử dụng hàm SUBSTITUTE loại bỏ khoảng trắng trong excel
Phần Mềm
Hướng dẫn chi tiết cập nhật Android 10 ( Android Q ) cực nhanh
Tin HOT
Thời sự tối | 28/10/2019 – Xe khách bốc cháy, 20 người hốt hoảng lao ra khỏi xe | THDT
There are currently no comments.