Lập Trình Linux

Theano 2 安装 (神经网络 教学教程tutorial)
安装要求:

在 MacOS 和 Linux 上安装 theano 都很简单,只需要用 pip 安装所需的模块,再安装 pip install theano就好了.在 Windows 上安装 theano 可能会有点纠结,你可以参考这个网站进行安装:

播放列表:

我创建的学习网站:
微博更新: 莫烦python
QQ 机器学习讨论群: 531670665

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
Giá Vàng Từ Ngày 06/4 Đến 12/4/2020 – Giá Vàng 9999 92% Dự Báo Tăng
Phần Mềm
cách tạo video từ ảnh và nhạc đơn giản
Máy Tính
Mở hộp, đánh giá nhanh hiệu năng Vinacal 570 Ex Plus với Casio 580 VNX , Vinacal 570 Es
There are currently no comments.