Lập Trình Linux

Thi LPI 1- Ung Thanh Tra
ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN LPI-I
(Thời gian 60 phút)
-Chuẩn bị máy ảo CENTOS 6 bất kỳ, không có giao diện đồ họa.
-Thiết lập đường mạng VMNET8 của chương trình Vmware Workstation sang đường mạng 192.168.255.0/24
Câu 1: Thực hiện gán IP tĩnh cho máy tính theo thông số sau, thực hiện kiểm tra kết nối Internet
IP ADDRESS: 192.168.255.29
NETMASK: 255.255.255.0
GATEWAY: 192.168.255.2
DNS: 8.8.8.8

Câu 2: Ở trên card mạng đầu tiên của máy tính thực hiện gán thêm IP phụ (IP Secondary) theo thông số sau:
IP ADDRESS: 192.168.255.129
NETMASK: 255.255.255.0
Câu 3: Cài đặt Respository là epel và Remi cho CENTOS
Câu 4: Sử dụng câu lệnh wget để download source trang web . Thực hiện các công việc sau
-Tạo thêm user hocvien, user test
-Ở trong home folder của user hocvien tạo thêm các thư mục temp , public_html
-Thực hiện giải nén source wordpress vào trong thư mục public_html
Câu 5: Thực hiện phân quyền cho các folder như sau
-Tất cả file và folder ở trong /home/hocvien có user owner là “hocvien” và group owner là “root”
-Tất cả file và folder có quyền 750
-Chỉ có user test có quyền đọc và thực thi ở trên các dữ liệu

Câu 6: Ở vị trí folder /opt , tạo thêm một folder public_html. Thực hiện kết nối mount bind giữa hai folder “/home/hocvien/public_html” và “/opt/public_html”. Tại vị trị folder “/opt/public_html chỉ có quyền read-only, kết nối mount bind phải vẫn tồn tại sau khi máy tính được khởi động lại.
Câu 7: Tiến hành backup dữ liệu trên folder /home/hocvien/public_html qua máy CENTOS thứ 2 có tên là backup ( Việc backup không cần chứng thực, và cứ 25p backup 1 lần )

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
[Lập trình nhúng nâng cao với linux] Giới thiệu thiết bị học tập | Giới thiệu Raspberry Pi
Lập Trình Linux
Cloud hosting là gì ? Hiểu đúng về cloud hosting || Oxygen
Game
CHƠI THỬ GAME ÁO GIÁP VÀNG| Saint Seiya Sanctuary Battle PS3
There are currently no comments.