Lập Trình Linux

Thiệt hại hậu Hacker xâm nhập Tập đoàn Tài chính Mỹ | Tiêu điểm FBNC TV
Thiệt hại hậu Hacker xâm nhập Tập đoàn Tài chính Mỹ | Tiêu điểm FBNC TV
Hôm 29 tháng 7, tập đoàn Tài chính Mỹ Capital One cho biết, một hacker đã tiếp cận được thông tin cá nhân gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và điểm tín dụng của khoảng 100 triệu khách hàng tại Mỹ và 6 triệu khác hàng ở Canada.
#FBNCTV #hackerxamnhap #CapitalOneBank

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
Highlights | Manchester United 2-1 Tottenham | Premier League
Phim
Game online hay nhất thế giới kinh dị
Lập Trình Linux
Take Control of Network Traffic with EvilLimiter on Kali Linux (Tutorial)
There are currently no comments.