Lập Trình Linux

[Tiếng Việt] Ubuntu là gì?
Ubuntu là bản phân phối Linux được sử dụng phổ biến nhất. Ubuntu có một cộng đồng hỗ trợ, là nền tảng hệ điều hạnh mạnh mẽ, dễ dàng sử dụng cho chúng ta.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Giáo Dục
CÔNG NGHỆ SINH HỌC – Không bao giờ thất nghiệp| Người yêu mới
Giáo Dục
Điểm chuẩn 2017 Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã
Tin HOT
Phong tỏa TP.HCM trong 14 ngày, đây là thông tin bịa đặt