Lập Trình Linux

[Tiếng Việt] Ubuntu là gì?
Ubuntu là bản phân phối Linux được sử dụng phổ biến nhất. Ubuntu có một cộng đồng hỗ trợ, là nền tảng hệ điều hạnh mạnh mẽ, dễ dàng sử dụng cho chúng ta.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
Code Neural Network with python part 1 build layer | Tự học machine learning cơ bản
Tổng Hợp
How to enable flash in Google Chrome
Giáo Dục
VNTA Tennis – Bài 1| Học Cánh Cầm Vợt Đánh Tennis Cơ Bản Tp HCM