Lập Trình Linux

#Tips: Thử nghiệm hệ điều hành Kali HL LCD 2018
Video này mình sẽ giới thiệu các bạn hệ điều hành Kali HL LCD chuyên dùng để thực hiện Hacking-Lab LiveCD
▼My website:
————————————–
▼Theo dõi tôi:
website của tôi:
facebook:
google+:
twitter:
————————————–
✘Tôi là Duy Khánh. Tôi đang là sinh viên, yêu lập trình, thích tìm hiểu các công nghệ mới. Hiện tại tôi đang tập trung vào phát triển và quản lí các Website và các phần mềm dựa trên nền tảng Web.

✘Tôi tạo kênh này như là nơi tôi chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm đã thu được trong học tập, công việc và cuộc sống. Rất vui được làm quen với tất cả mọi người!

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Khóa Học
[Tự học Linux A -Z] Bài 1: Cấu hình cơ bản!
Lập Trình Linux
Bài 9 : Cấu hình Mount Hard Disk trong Linux
Lập Trình Linux
python pip install setup.py error: command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1