Công Nghệ

Tóm Tắt Diễn Biến Loạn 12 Sứ Quân Trong 5 Phút Hay Không Kém Tam Quốc
– Cám ơn các bạn đã xem video: Diễn Biến Loạn 12 Sứ Quân Hay Không Kém Tam Quốc
– Loạn 12 sứ quân là một giai đoạn các vùng cát cứ quân sự giao tranh với nhau và tạo ra loạn lạc trong lịch sử Việt Nam mà đỉnh điểm của nó xen giữa thời kỳ nhà Ngô và nhà Đinh.Cuộc loạn lạc này có nguyên nhân sâu xa từ quá trình phân hóa xã hội thời Bắc thuộc, dẫn đến việc xuất hiện tầng lớp thổ hào, quan lại có thế lực mạnh về kinh tế, chính trị và tạo ra sự phân tán cát cứ. Thực chất của cuộc nội chiến này là việc đấu tranh giành quyền lực tối cao trên đất Tĩnh Hải quân của các thủ lĩnh địa phương khi nhà Đường suy yếu, người Việt có cơ hội đứng lên tranh giành quyền lãnh đạo. Giai đoạn này có mầm mống từ đầu thế kỷ X và có cơ hội phát triển mạnh từ khi Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô, các nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi lên cát cứ một vùng, thậm chí xưng Vương và đem quân đánh chiếm lẫn nhau.Giai đoạn 12 sứ quân kéo dài hơn 20 năm (944 – 968) và kết thúc khi Đinh Tiên Hoàng thống nhất đất nước, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt – nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên trong lịch sử.

Nguồn: https://ftlinuxcourse.com

Xem thêm bài viết khác: https://ftlinuxcourse.com/cong-nghe

Lập Trình Linux
Linux Tutorial For Beginners – 1 | Linux Administration Tutorial | Linux Commands | Edureka
Lập Trình Linux
Hướng dẫn cài đặt Cửu Long Tranh Bá Offline – 9Dragons Offline trên máy ảo
Lập Trình Linux
Cách Bung Ghost TBI Siêu Tốc Bằng TeraByte Image Không Mất Dữ Liệu