Lập Trình Linux

Trải nghiệm hệ điều hành Ubuntu 14.04 LTS
Hết phần cài đặt Ubuntu. Tôi tiếp tục giới thiệu đến các anh chị trải nghiệm hệ điều hành Ubuntu”. Nó gồm những phần sau

1.Trải nghiệm Ubuntu mức cơ bản
2.Tìm hiểu System Full Setting
3.Tổ hợp những phím tắt trên hệ điều hành Ubuntu
4.Những dòng lệnh thường sử dụng cho người dùng cơ bản

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tổng Hợp
One Piece Tập 895 – Ngoại Truyện Đặc Biệt! Thợ Săn Tiền Thưởng Mạnh Nhất Cidre – Đảo Hải Tặc
Tin HOT
P1: Bắt đầu | HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN, A-BỜ-CỜ ( TỪ A-Z )
Phim
NGƯỜI TÍ HON – Phim hoạt hình – Truyện cổ tích – Quà tặng cuộc sống