Lập Trình Linux

Trình quản lý Download trên Ubuntu
Đối với nhiều người download là một việc hết sức quan trọng vì nó có thể giúp chúng ta xem dữ liệu lâu dài không cần Internet.

1. Flaraget homepage: Flareget.com/download
2. Jdownloader for Ubuntu terminal
sudo apt-add-repository ppa:jd-team/jdownloader
sudo apt-get update
sudo apt-get install jdownloader.
Jdownloader Homepage:

cd Downloads
dir
chmod +x JD2Setup_x64.sh
sudo ./ JD2Setup_x64.sh
3. DownTheAll
4. Youtube -dl
Sudo apt-get update
Sudo apt-get install youtube-dl

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
Về làm bí thư Hà Nội, Vương Đình Huệ chuẩn bị cho vị trí thủ tướng?
Lập Trình Linux
Cách jailbreak ios 12.4.5 2020
Lập Trình Linux
wordpress Cấp quyền cho mysql foder trong hosting
  • Video hay, mình sub/like/view kênh bạn rồi, bạn sub/like/view kênh mình nha, cùng hổ trợ nhau nha bạn, Thanks