Lập Trình Linux

Tự học Linux – LPI 1 [Part 2/4] – Quản trị user và group, phân quyền trên linux, trình soạn thảo vi
Mục đích mình tạo những video này là để chia sẽ những kiến thức về Linux cho các bạn có hứng thú với system, đồng thời mong nhận được những nhận xét của các bạn về nội dung mà mình đã chia sẽ để chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển.

Mình cũng xin giới thiệu một số Ebook – trang web hay về linux:
+ Ebook Quản trị hệ thống Linux LPI 1 & 2 PDF – Trung Tâm Newstar:

+Ebook Red Hat Enterprise Linux 7:

+DỰ ÁN LINUX TOÀN TẬP của gocit.vn:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
5 bước cơ bản để test automation web app trên Linux Ubuntu 16.x
Phần Mềm
REALME C1 ,CẬP NHẬT NÂNG CẤP PHẦN MỀM REALME C1 ,HIEU MOBILE
Công Nghệ
Android S12E5: Firebase Load More Pagination
There are currently no comments.