Khóa Học

Tự học Linux – LPI 1 [Part 3/4] – Cấu hình cơ bản network và cài đặt software trên CentOS
Mục đích mình tạo những video này là để chia sẽ những kiến thức về Linux cho các bạn có hứng thú với system, đồng thời mong nhận được những nhận xét của các bạn về nội dung mà mình đã chia sẽ để chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển.

Mình cũng xin giới thiệu một số Ebook – trang web hay về linux:
+ Ebook Quản trị hệ thống Linux LPI 1 & 2 PDF – Trung Tâm Newstar:

+Ebook Red Hat Enterprise Linux 7:

+DỰ ÁN LINUX TOÀN TẬP của gocit.vn:

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Hướng Dẫn Cài Đặt
Cách cài đặt và sử dụng Kali Linux trên máy ảo VmWare
Tin Tức về Linux
Cài đặt và sử dụng cơ bản
Lập Trình Linux
How to fix fatal error: Python.h: No such file or directory