Lập Trình Linux

Turtle in Python।Bangla Tutorial। আজব টার্টল । Python tutorial for beginners। part – 2
Turtle in python । Bangla Tutorial । আজব টার্টল । Python Tutorial for beginners part-2
we learn about the basic of turtle in python tutorial.

Instructor : Mainul Islam Faruqi

What programming language should you learn?

Programming Languages are used in that sector. Are given below:

1. Web Development — JavaScript / Python ,PHP
2.App Development – Java
3.Game Development — c++,c#
4. Machine Learning — Python, R
5.Artificial Intelligence — Python, R
6.Data Science — Python, R
7.Data Analysis — Python, R
6.Data visualization — Python, R

I recommend all of you to learn Python .
Because Python is one of the paid languages, one of the easiest languages, one of the paid languages.

Python is amazing language. It is cool . I love Python so much.

#Python
#JavaScript
#Java
#C++
#C#
#R

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Phần Mềm
Mua laptop làm ĐỒ HỌA và Những điều QUAN TRỌNG CẦN CHÚ Ý
Tin HOT
World War Z (9/10) Movie CLIP – Zombie Camouflage (2013) HD
Máy Tính
Mở hộp đánh giá Test Mic Karaoke K18V Bluetooth Thần Thánh nhất 2018
There are currently no comments.