Lập Trình Linux

Turtle in Python।Bangla Tutorial। আজব টার্টল । Python tutorial for beginners। part – 2
Turtle in python । Bangla Tutorial । আজব টার্টল । Python Tutorial for beginners part-2
we learn about the basic of turtle in python tutorial.

Instructor : Mainul Islam Faruqi

What programming language should you learn?

Programming Languages are used in that sector. Are given below:

1. Web Development — JavaScript / Python ,PHP
2.App Development – Java
3.Game Development — c++,c#
4. Machine Learning — Python, R
5.Artificial Intelligence — Python, R
6.Data Science — Python, R
7.Data Analysis — Python, R
6.Data visualization — Python, R

I recommend all of you to learn Python .
Because Python is one of the paid languages, one of the easiest languages, one of the paid languages.

Python is amazing language. It is cool . I love Python so much.

#Python
#JavaScript
#Java
#C++
#C#
#R

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
CÔ GÁI NHÀ NGƯỜI TA Tập 23 || Bản Chuẩn || Full HD (Không Quảng Cáo)
Máy Tính
Thay ổ cứng, Nâng cấp Ram, Pin Laptop HP CQ40
Tổng Hợp
Mini Block Craft – Big City – making a new place# 03
There are currently no comments.