Lập Trình Linux

[ Tutorial ] Định dạng và chia phân vùng để cài đặt Linux chuẩn UEFI
Video này sẽ hướng dẫn mọi người cách định dạng và chia phân vùng ổ cứng, chuẩn bị cho việc cài đặt Arch Linux.

Nếu bạn đã định dạng ổ cứng thì có thể bỏ qua bước wipe bằng gdisk. Nếu phân vùng của bạn đã được định dạng chuẩn để cài đặt thì cũng có thể bỏ qua video này.

Nếu bạn gặp vấn đề trong khi làm theo hướng dẫn trong video của mình hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc nếu có thể.

Phần hướng dẫn kế tiếp:

My website:

Facebook:

Twitter:

Linkedin:

Don’t forget like and subscribe my chanel if it useful for you.
Contact me at if you have problem when follow this Turtorial.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
Hệ Điều Hành Mac OS Là Gì Nó Có Khác Với Windows Hay Không ?
Download
Linux trong các bước dễ dàng: Minh họa bằng Linux Mint | 2. Adding Desklets
Lập Trình Linux
Chia sẻ dữ liệu giữa máy thật và máy ảo trong Vmware
There are currently no comments.