Lập Trình Linux

UBUNTU 18.04 – 2 command line cài đặt giao diện unity trên 18.04
Ubuntu 18.04 comes with GNOME desktop as default. If is fan unity. Please watching video “how to install unity on ubuntu 18.04 lts”
Command line 1: sudo apt-get install unity
Command line 2: sudo apt install ubuntu-unity-desktop

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Tin HOT
Thực hư việc FB Xóa Hoàng Sa Trường Sa của VN đưa vào lãnh thổ TQ
Tin HOT
Ninh Dương Lan Ngọc thực hiện "trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ" với NTK Đỗ Long và cái kết || Cám Nhoi
Công Nghệ
X-Mini Max Portable Capsule Speakers Review
There are currently no comments.