Lập Trình Linux

[vi] Hướng dẫn cài đặt Oracle Database 18c (binary) lên Linux 7.5 [fixed ORA-12754]
Installing Oracle database 18c on Linux 7
——————————————————————-
Cài đặt oracle database 18c và tạo Database.

Fixed: ORA-12754: Feature ‘startup’ is disabled due to missing capability ‘Runtime Environment’.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
Cài Linux Kích Hoạt Driver WiFi (không cần cắm cáp mạng) | Khắc phục cài Linux không có WiFi
Lập Trình Linux
How to Set Up Live Wallpapers (Komorebi) in Linux (Almost All Distros)
Lập Trình Linux
Seminar "Dive in Linux" – "Lặn vào Linux – 1 atm đầu tiên"