Lập Trình Linux

[vi] Hướng dẫn cài đặt Oracle Database 18c (binary) lên Linux 7.5 [fixed ORA-12754]
Installing Oracle database 18c on Linux 7
——————————————————————-
Cài đặt oracle database 18c và tạo Database.

Fixed: ORA-12754: Feature ‘startup’ is disabled due to missing capability ‘Runtime Environment’.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
Khóa học kiếm tiền bằng việc thiết kế ra website hoàn chỉnh – khosinhvien.com
Phần Mềm
HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
Lập Trình Linux
How to fix fluxion installation problem easy Kali Linux 2018