Lập Trình Linux

[vi] Hướng dẫn chi tiết cài đặt Oracle Database 18c lên Windows 10
So với các phiên bản trước, trong phiên bải 18c có 1 chút thay đổi: Sau khi giải nén file ZIP, các bạn nhớ copy thẳng vào thư mục ORACLE_HOME và đổi thành.

Nguồn:https://ftlinuxcourse.com/

Lập Trình Linux
Cloud hosting là gì ? Hiểu đúng về cloud hosting || Oxygen
Lập Trình Linux
Phần Mềm Thay Đổi Giọng Nói Voice Mod Pro – Phần Mềm Giả Giọng Nam Nữ
Lập Trình Linux
Bài 2-Lập trình chức năng GPIO của Raspberry Pi
There are currently no comments.